Rudens melancholija

Rudens melancholija

ruduoKrinta lapai rausvi ir geltoni

Krinta lapai rudens žavesy

Šnarant medžiams man lūpos kartoja

Kur dabar tu esi…

Graudų ilgesį man dovanoji

Atminimų ilgais vakarais

Vėl kalbėt su tavim aš taip noriu

Atsiliepki laiškais…

Krinta lapai rausvi ir geltoni

Krinta lapai rudens žavesy

Melancholiškai šypsosi žmonės

Tu brangi man esi…

Tavo žvilgsnis kaip rudenio saulė

Ir dabar tarsi glosto mane

Medžių lapai pabyra iš saujos

Juos radau albume…

 

(Gintaras Raulinaitis)

 

Muzika: Carulli – Andante

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: rudens_melancholija.pps

Leave a Reply