meilėMes abu pabučiavome naktį.

Sužibo žvaigždės tavo ir mano lūpose.

Miegojo paukščiai tavo ir mano žodžiuose.

Sapnavo žmonės tavo ir mano džiaugsmą.

Mes pabučiavome naktį.

Mes turėsime savo žvaigždes.

Muzika: Giovanni Marradi „Historia d’amor“

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Impresijos_meile.pps

Leave a Reply