Gėlė atminimo

Gėlė atminimo

neužmirštuolėTas žiedas blaivus kaip balandžio akis;

Nekaltas kaip aukštas dangus;

Ir žydi per ištisą vasarą jis,

Ir linksmina žmones visus.

Muzika: Piano

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Neuzmirstuole.pps

Leave a Reply