Kelios minutės šypsenai

Kelios minutės šypsenai

Teisingai išauklėta sąžinė niekad neužgrauš šeimininko.

Ką prie savo krūtinės sušildysi, tas visą gyvenimą ir šnypš.

Grožis ir protas gali būti lygiagretūs. Bet, kaip ir viskas, kas lygiagretu, jie nesusikerta.

Nuodėmė pasiduoti nusiminimui, kai yra kitų nuodėmių!!!

Muzika linksma

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Kelios_minutes_sypsenai

Leave a Reply