Velykos atėjo

Velykos atėjo

Velykos atėjoŽolės pumpurėlį

Pietys palytėjo,

Žaliais vieškelėliais

Velykos atėjo.

Atėjo, sustojo

Saulėtam kieme.

Rid rido margučiai

Smėlėta žeme.

Muzika instrumentinė

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Velykos at?jo

Leave a Reply