Didysis Leonardas Da Vinčis

Didysis Leonardas Da Vinčis

Leonardas da Vinčis (1452 balandžio 15 d. – 1519) – tapytojas, skulptorius, rašytojas, muzikantas, meno teoretikas, išradėjas, matematikas, anatomas, botanikas… Jam tinka sąvoka „homo universale”. Leonardas kaimo pradžios mokykloje gana sunkiai išmoko rašyti, skaityti ir skaičiuoti. Aukštesnių mokslų siekti neturėjo galimybės. 1469m. su tėvu persikėlė į Florenciją. Andrea del Verokja – žymus Florencijos tapytojas ir skulptorius – apsiėmė mokyti gabų berniuką. 1478 m. Leonardas tapo nepriklausomu meistru. Tačiau tada jis nebuvo tinkamai įvertintas. Būdamas 30 metų, Leonardas da Vinčis ilgam apsigyveno Milane, toliau studijavo, dirbo prie savo išradimų. Tapyba jam – priemonė pažinti pasaulį. Jis rašė savo sąsiuvinyje: „Geras tapytojas privalo tapyti du svarbiausius dalykus: žmogų ir jo sielą. Pirmąjį tapyti lengva, antrąjį – sunku, nes tai turi būti išreikšta kūno dalių mostais ir judesiais.“ Iš Milano laikotarpio išliko paveikslas “Madona grotoje” ir freska “Paskutinė vakarienė”. 1500m. grįžta į Florenciją. 1505 vasarą Leonardas da Vinčis kūrė „Mona Lizą“ – vieną iš labiausiai žinomų kada nors nutapytų portretų, kuris dar žinomas kaip „Džokonda“. 1519 m. gegužės 2 dieną didysis žmogus ir menininkas mirė.

 

PPS autorius nežinomas.

Prisegtukas: Leonardas Da Vin?is

Leave a Reply