Šypsena ir meilė

Šypsena ir meilė

Pasistenkite ką nors padaryti su meile.

Atverkite širdį ir stenkitės joje pažadinti meilę.

Padovanokite sau šypseną.

Kai tik nusišypsosite, pasijusite daug geriau.

Tiek daug gero gali duoti paprasta šypsena.

Muzika instrumentinė

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Šypsena ir meil?

Leave a Reply