Visatos įstatymai

Visatos įstatymai

Visata turi savus įstatymus, kuriems verta paklusti.

Negali žinoti ko reikia Visatai. Tai kas vyksta, vyksta be tavo valios.

Visata tave per daug brangina, todėl gali būti ramus, – ji neleis tau pražūti veltui.

Tai ką gi jinai norėtų tau priminti?

Muzika instrumentinė

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Visatos ?statymai

Leave a Reply