Prieš Kalėdas

Prieš Kalėdas

Atleiskime kaltes,
Pamirškime skriaudas,
Ir laukiančiom akim,
Ir atvira širdim
Priimkime glėbin,
Ką neša mums rytojus.

 

Muzika: Nuits blanches

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Prieš Kal?das

Leave a Reply