Jo Didenybė

Jo Didenybė

Fotografė Kristina turi šaunų katiną, kurį vadina Kotriarchu, nors tikrasis vardas visai ne toks. Tokia poniška pravardė rudajam gražuoliui ne šiaip sau. Tik pažvelkite į nuotraukas, kurias padarė Kristina. Katinas elgiasi kaip tikras imperatorius!

 

Muzika: Bill Rice – Red Hair and Green Eyes

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Jo didenyb? katinas

Leave a Reply