Mūsų mamos

Mūsų mamos

Jos kaip saulės mažutė salelė,

Kaip šventasis tikėjimo raštas,

Ir šviesa, ir gyvybės ugnelė,

Ir brangiausias pasaulyje kraštas.

Muzika instrumentinė

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: M?s? mamos

Leave a Reply