Išmintingas žmogus

Išmintingas žmogus

Gyvenimas – vandenynas. Sunku plaukti audringu paviršiumi.

Gyvenimas – tai poezija, o ne prekė turguje.

Gyvenimas sudarytas iš to, kas su mumis vyksta, ir iš to, kaip į tai reaguojame.

Mūsų gyvenimas visada duoda naudos žmonėms.

Muzika: Enrique Chia

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Išmintingas žmogus

Leave a Reply