Be komentarų

Be komentarų

Hu­mo­ro jaus­mas yra ge­bė­ji­mas pa­ste­bė­ti juo­kin­gus, keis­tus tik­ro­vės reiš­ki­nius. Humoras – didi jėga. Tuš­čiai pra­leis­ta die­na, ku­rią nė sy­kio ne­nu­si­juo­kė­te. Niekas taip nesuartina žmonių, kaip smagus, nekandus juokas. Kol galite, gyvenkite linksmai.

Muzika instrumentinė

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Be komentar?

Leave a Reply