Aš neišeisiu

Aš neišeisiu

Penki žingsniai iki vandens. Ir kiekviena banga bejėgiškai nusirita atgal, palikdama penkis žingsnius. Balto smulkaus smėlio srovelę, tekančią iš saujos, vėjas neša šalin. Kažkur aukštai nepatenkinta krykščia žuvėdra. Aš visai nenoriu išeiti…

 

Muzika: Bethoveno Sonata

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Aš neišeisiu

Leave a Reply