Kalėdų spindulys

Kalėdų spindulys

Tokią naktį kai vienišas Dievas užgimsta
kad numirtų už mus ir tik viltį paliktų plevent
toj šakelėj žvaigždės įsmeigtoj į ledijantį grumstą…
Tviska lazga ir sako kažin ką pernakt.

 

Muzika: Bethoveno

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Kal?d? spindulys

Leave a Reply