Vėjo varpeliai

Vėjo varpeliai

Vėjo varpeliai

Skimbčioja tyliai.

Nuveja baimę,

Palieka laukimą…

Muzika instrumentinė

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: V?jo varpeliai

Leave a Reply