Velykų kiaušiniai pasaulio gatvėse

Velykų kiaušiniai pasaulio gatvėse

Velykoms puošiasi visi pasaulio miestai, ir visai nekelia nuostabos, kad Velykų simbolis – dažytas margutis iškeliauja į gatves, aikštes, skverus. Kiekvienoje šalyje jis savitas, atspindintis tos vietos tradicijas, tačiau išradingumo netrūksta visiems.

Muzika: Ricky King

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Velyk? kiaušiniai pasaulio gatv?se

Leave a Reply