RasosLaikas šis – iš laužaviečių ir iš vandens.

O ugnis susikviečia visus ant kalvų.

Oras pilnas kvapų, oras pilnas dievų.

Viskas virsta tai vandeniu, tai ugnimi.

Muzika akordeono

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Rasos

Leave a Reply