Joninių laužas

Joninių laužas

Laužas kaip laužas: dega sau, spragsi, plazda ryškiais liepsnų liežuviais, o pavargęs suvirsta į žarijom žioruojančią krūvą… Tačiau šis laužas – kitoks, nes jį sukrovėme, užkūrėme ne šiaip sau, o švęsdami Jonines.

 

Muzika instrumentinė

Prisegtukas: Jonini? laužas

Leave a Reply