Lietuva – akmuo prie slenksčio seno,
Ir lietaus lašelis debesies.
Lietuva – ugnis kurią kūrenom,
Ir kurioj sudegsime visi.
Lietuva su pagonybės mitais,
Lietuva su šimtmečių laužu,
Lietuva – grėsmingas dinamitas,
Tūkstančiuos sukilėlių laužų.
Visos pievos, upės apraudotos,
Graudžiose lietuvės raudose,
Švietė revoliucijos raudonos,
Požemiuos įkalinta dvasia.
Mes visi tenai gelmėj užgimę,
Po lenktu sukilėlio dalgiu,
Ir visus mus Lietuva augino,
Tarsi lauką želenčių rugių.
Ak, rugiai, iškentę gruodžio vėją,
Ir keliai nubėgantys kalvom,
Kažkada iš Lietuvos išėję,
Mes ir vėl sugrįšim Lietuvon…
Ir tenai kur po ilgų kelionių
Žemėn atguls mana galva,
Nerašykit mano vardo, žmonės,
Geriau rašykit „Lietuva”!
(J. Strielkūnas)

Muzika: Deivis „Taip gera”,

PPS autorius: John (Au).

Prisegtukas: Lithuania- John (AU)1.pps

Leave a Reply