Gražūs ir pavojingi

Gražūs ir pavojingi

žaibasŽaibų ir vėjų sudraskytos upės

Nuo juodo kalno krenta į mane,

Ir sakalas, ant debesio nutūpęs,

Pamatė vakarą dangaus dugne.

Žaibai ir vėjai neša mano širdį,

Nežinančią nei meilės, nei klastos.

Ją saulė pamaitins, lietus pagirdys,

Jai mėnuo vario antkapį atstos.

 

(H.Radauskas)

 

Garsas: Sound of Silencs

PPS autorius : Mutertier.

Prisegtukas: Burza_zaibai.pps

Leave a Reply