Pašaukti mylėti

Pašaukti mylėti

meilėŠiandien kiekvienas turi dar uoliau darbuotis skleisdamas meilę, viltį, ramybę, džiaugsmą. Parodykime savo meilę kitiems. Skirkime laiko juos padrąsinti, parodyti dėmesį ir rūpestį. Ieškokime laiko parodyti gerumą. Kurkime tą gyvenimą, kuriam esam pašaukti, atskleiskime tai, kas geriausia savyje. Priimkime ramų, prasmingą ir turtingą gyvenimą.

 

Tekstas: kun. Rytis Gurkšnys SJ

Muzika: Timeless Nature

PPS autorius: kan.Br.Šlapelis

Prisegtukas: PASAUKTI MYLETI+.pps

Leave a Reply