Ūkanotas ruduo

Ūkanotas ruduo

ūkanotas ruduoRuduo balsai iš tolo

siela lengvam rūke

kaip daug širdy krištolo

ir ilgesio lange

nuilsę lapai krenta

lyg kristų ant širdies

ir kas dabar praranda

tas nebepraturtės

(Antanas A.Jonynas)

 

Muzika: Ocean Waltz

PPS autorius: Vitalius

Prisegtukas: Ukanotas ruduo.pps

Leave a Reply