Laukinė obelis

Laukinė obelis

Miške gyveno laukinė obelis. Ji mylėjo mažą berniuką. Jis kasdien atbėgdavo prie obels, rinkdavo nukritusius lapus, pynėsi vainiką ir vaidindavo miško karalių. Užsiropštęs kamienu, supdavosi ant šakų. Paskui žaisdavo slėpynes, o pavargęs, užmigdavo jos šakų šešėlyje. Obelis buvo laiminga…

Muzika pianino

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Laukin? obelis

Leave a Reply