Žibintininkas

Žibintininkas

Tai buvo labai seniai. Garbaus amžiaus žmogus kiekvieną vakarą, vaikštinėdamas po miestą, apšviesdavo gatves. Kaimynai mažai ką žinojo apie vargšą žibintininką. Jiems jis atrodė keistas.

O vaikai apšaukdavo pusiaunakčio nykštuku.

Muzika: Mirage „Cavatina”

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Žibintininkas

Leave a Reply