Dzeno išmintis – II

Dzeno išmintis – II

Sena pušis byloja dangišką išmintį, slaptingas paukštis skelbia amžinąją tiesą.

Kaip galėčiau tai suvokti? Ne, nesistenk suvokti. Tai, kas liks, kuomet nebebus ką bandyti suvokti, ir bus tavo esybė.

Kuo daugiau tavo gyvenime atsiranda dalykų, kurių negalima nusakyti žodžiais, tuo aiškiau matai Pasaulį.

Muzika: Harpe le monde

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Dzeno išmintis – II

Leave a Reply