14 pamokų

14 pamokų

Kas yra didžiausias priešas žmogaus gyvenime?

Kokia pati didžiausia klaida? Didžiausia kaltė?

Kas yra pats didžiausias turtas žmogaus gyvenime?

Kokia pati didžiausia dovana? Didžiausia paguoda?

Muzika meditacinė

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: 14 pamok?

Leave a Reply