Ieškokite savo žmonių

Ieškokite savo žmonių

Ieškokite savo žmonių. Ieškokite stiprių ir laimingų, ištikimų ir sąžiningų, ieškokite tų, kurie verti jūsų meilės. Jie kaip žvaigždės, kol nepakelsi galvos – nepamatysi. O kai akimis paskęsi žvaigždžių migloj – suprasi, kokia jų begalinė daugybė. Ieškokite jų.

Muzika: E. Cortazar

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Ieškokite savo žmoni?

Leave a Reply