Meilė ir išsiskyrimas

Meilė ir išsiskyrimas

Jis pažvelgė į jų akis ir pamatė Dėkingumą.

Jis pažvelgė į jų akis ir pamatė Pagarbą ir Supratimą.

Jis pažiūrėjo į jų akis ir atsiduso: jose pamatė Pasitikėjimą.

Kai pažvelgė į užverktas akis, jis pamatė Atmintį.

Muzika: Ballade pour Adeline

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Meil? ir išsiskyrimas

Leave a Reply