Šalčio gėlė

Šalčio gėlė

Šerkšnotas žiedas,
Lapeliai trapūs…
Noriu žinoti,
Kaip šaltis kvepia.

Muzika instrumentinė

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Šal?io g?l?

Leave a Reply