Prisikėlimo pažadas

Prisikėlimo pažadas

„…Velykos yra didysis atgaivos metas. Reikia pasitraukti nuo rūpesčių, iš kasdienybės, atvirsti žmonėmis, patylėti, pažvelgti į dangų, kurį, vis skubėdami, taip retai matome. Tada pamatysite, kokia graži šventė yra Velykos…“

 

Muzika: F. Schubert – Serenade

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Prisik?limo pažadas

Leave a Reply