Gerumo jėga

Gerumo jėga

– Kur mergaitė? – užsipuolė katiną Ragana. – Ką tik čia buvo, kur prapuolė?

– Pabėgo, – sumurkė katinas, laižydamas leteną.

– Kaip – pabėgo? – sunerimo Ragana. – Negalėjo pabėgti! Juk tu turėjai ją užpulti ir apdraskyti!

– Supranti, šeimininke… – svajingai įsispoksojo katinas, – ji man grietinės davė.

Muzika instrumentinė

PPS autorius nežinomas

 

Prisegtukas: Gerumo j?ga

Leave a Reply