Dvi vienatvės

Dvi vienatvės

Dvi Vienatvės viena kitą pastebėjo audringame Gyvenimo Sūkuryje, jos iškart susidomėjo viena kita. Panašus traukia panašų – tai gamtos dėsnis, štai jis ir suveikė. Dvi Vienatvės ėmė lėtai, bet kryptingai artintis viena prie kitos. Jos viena kitai patiko, joms norėjosi suartėti, tik baimė trukdė.

Muzika: Tea for Two

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Dvi vienatv?s

Leave a Reply