Ten, kur nėra laiko, gyveno viena Mažoji Siela. Ji buvo labai laiminga, nes suprato tai, ką anksčiau ar vėliau supranta visos sielos Dievo Karalystėje. Bet greit jai ėmė nebepakakti vien žinojimo, kas ji yra. Mažoji Siela pajuto, kaip joje gimsta naujas troškimų verpetas.

 

Muzika: E. Cortazar

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Kas esi

Leave a Reply