Rasakila

Rasakila

Pieva begalinė kaip dangus

žiedų žvaigždėm prasiskleidė šviesi.

Aušrele, margus žiedlapius sušildyk.

Muzika: Flute

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Rasakila

Leave a Reply