Sėkmė ir nesėkmė

Sėkmė ir nesėkmė

Vidury miesto stovėjo didelis namas, jis priklausė dviems šeimininkams. Vienas gyventojas buvo įsikūręs kairėje namo pusėje, kitas – dešinėje. Kairysis priebutis skendo gėlėse, dešinysis atrodė graudžiai – užgriozdintas, purvinas. Praeiviai stebėjosi kaip tame pačiame name gali būti kaimynais tokie nepanašūs į vienas kitą gyventojai?

 

Muzika instrumentinė

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: S?km? ir nes?km?

Leave a Reply