Pasaka apie boružėlę

Pasaka apie boružėlę

Iš mažyčio kiaušinėlio išsirito boružėlė. Ji buvo tokia jauna ir pati sau graži. Skaisčiai švietė saulė, pūtė šiltas ir gaivus vėjelis. Aplink ošė miškas, margavo gėlės, žolėje smuikeliais čirpino žiogai. Dairėsi mažoji aplink ir gėrėjosi nuostabiu ją supančiu pasauliu.

 

Muzika: James Galway „Dreams“

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Apie boruž?l?

Leave a Reply