***

…Sako, kad gėles dovanoja tik tiems,

kuriuos labiausiai gerbia.

…Sako, kad ten, kur daug gėlių,

nelieka vietos skausmui.

…Sako, kad ten, kur žydi gėlės,

viešpatauja meilė.

Tad gimtadienio proga dovanoju Tau

Viso pasaulio gėles ir linkiu,

Kad Tavyje amžinai žydėtų gėlės,

O gyvenimas neštų džiaugsmą.

***

Ar girdi – ir vėl skambutis aidi.

Vadovėliuose nubudo raidės.

Į klases plačiai duris atvėręs

Grįžta vasaros takais rugsėjis.

Ir po paslaptingą mokslo šalį

Leidžiasi keliaut visi, kas gali.

Su Rugsėjo 1-ąja!

***

Mažos svajonės stebuklų nakty

Virsta mūsų viltim.

Degančios žvakės ir

Tirpstančios snaigės rodo;

Senieji metai jau baigės!

***

Naujais Metais Jums linkiu,

Kad ūkis klestėtų,

Pinigai birėtų,

Kaimynai tylėtų,

Įstatymai padėtų,

Artimieji mylėtų,

Draugai neišsižadėtų

Ir gyventi būtų gera.

***

Užgimimo stebuklo sulaukus

Prakartėlė nušvito džiaugsmu,

Jam pašvęskim, ką turim brangiausia

Ir atgimkime dvasioj kartu.

***

Kūčių vakarą – ramybės sielai.

Kalėdų rytą – džiaugsmo širdžiai.

Naujųjų Metų naktį – spindinčios laimės.

Visą gyvenimą – Dievo palaimos!

***

Teišsipildo visos viltys

Ir nieko nieko nepristinga.

Tebūna tikros šios Kalėdos

Ir laimės kupini Naujieji!

***

Kai baltas angelas

Tau ranką tiesia,

Imi tikėt, kad greit

Aušra nušvis,

Ir gruodžio ilgesys

Neamžinas –

Ateina Kalėdų džiaugsmas

Ir nauja viltis.

***

Žiemos raudona saulė

Varpinėje supa šventų

Kalėdų maldą ant

Viešpaties delnų.

Lai Jus aplanko meilė

Ir mažas angeliukas,

Atnešęs laimės vardą,

Žvakelėje nutūps…

***

Te nebūna ašarų –

Tik ištirpusios snaigės;

Te nebūna vėjo –

Tik svajonės skriejančios…

Tik skaidri šiluma –

išeinanti i r sugrįžtanti;

Tik gražiausios akimirkos –

Jas beliks susirinkti…