Autorius: <span>Akmena</span>

Autorius: Akmena

Mamos ir vaikai

mamos su kūdikiu siluetasUž viską, kas esu, aš dėkingas savo mamai.

Mama – tai kitas meilės pavadinimas.

Motinos širdis – geriausia vaiko mokykla.

Motinos meilės dėka vaikui nieko nėra nepasiekiamo.

Motinos meilė viską atlaiko.

Mama – tai Dievo angelas žemėje.

Pirmieji namai pasaulyje atsirado tada, kai moteris, laikydama glėbyje kūdikį, padainavo jam lopšinę.

Kai mama linksma, ir vaikai laimingi.

Meilė prasideda ir baigiasi motinyste.

Mamos vardas – tai gražiausias vaiko žodis visomis kalbomis.

Mama viską gali…

 

Žodžiai Anne Howard.

PPS autorius: Akmena

Prisegtukas: Mamos ir vaikai.pps

Apie mamas

apie mamasMamos virta uogienė – tikri meilės konservai.

Šimtas vyrų gali sukurti stovyklą, tačiau namus gali sukurti tik moteris. (Kinų patarlė)

Dievui neužteko rankų, kad jis apsaugotų vaikus nuo nelaimių, todėl jis sugalvojo mamas. (Alisa Lampkin)

Pagaliau supratau, ką mama norėjo pasakyti kartodama: „Būsiu su tavimi visada, amžinai, kad ir kas benutiktų.” (Rebeca Walker)

 

PPS autorius: Akmena

Prisegtukas: Apie mamas.pps

Lietuva brangi

Neregėta_Lietuva_Marius_Jovaiša

LIETUVA BRANGI

Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai:
Graži tu savo dangaus mėlyne!
Brangi: tiek vargo, kančių prityrei.

Kaip puikūs slėniai sraunos Dubysos,
Miškais lyg rūta kalnai žaliuoja;
O po tuos kalnus sesutės visos
Griaudžiai malonias dainas ringuoja.

Ten susimastęs tamsus Nevėžis
Kaip juosta juosia žaliąsias pievas;
Banguoja, vagą giliai išrėžęs;
Jo gilią mintį težino Dievas.

Kaip puikūs tavo dvarai, tėvyne,
Baltai iš sodų žalių bekyšą!
Tik brangią kalbą tėvų pamynę
Jie mūsų širdis mažai ką riša.

Kaip linksma sodžiuos, kai vyturėlis
Jaukiai pragysta, aukštai iškilęs,
Ar saulė leidžias, ir vakarėlis
Ramumą neša, saldžiai nutilęs.

Bažnyčios tavo ne tiek gražybe,
Ne dailės turtais, ne auksu žiba;
Bet dega meilės, maldos galybe,
Senųjų amžių gyva tikyba.

Kai ten prieš sumą visi sutarę
Griaudžiai užtraukia „Pulkim ant kelių”,
Jausmai bedievio vėl atsidarę
Tikėti mokos nuo tų vaikelių.

Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai!
Ne veltui bočiai tave taip gynė,
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė!
(Maironis)

Muzika: Aktorių Trio „Žalia žalia”;
Nuotraukos iš www.neregetalietuva.lt;
PPS autorius: Akmena.

 

Prisegtukas: Lietuva.brangi.pps

Greit Kalėdos

greit_kalėdos_varpeliai

 

 

Artėja pačios gražiausios metų šventės. Tad nepamirškime pasveikinti vieni kitų! O pasveikinti galite savo artimiesiems nusiųsdami  šį nuostabų muzikinį sveikinimą.

Muzika – Bing Crosby „Let it snow”,

PPS autorius – Akmena.

 

Prisegtukas: Sveikinimas.pps

Modernumas fotografijoje

Ben_GoosensBelgų fotografas Ben Goosens laikomas fotografijos meno novatoriumi.
Ben Goosens neužtenka vien fotoaparato, savo kompozicijas jis tvarko ir kompiuteriu. Fotografas teigia, kad jo kūrybai didžiausios įtakos turėjo tėvynainio dailininko René Magritte kūryba.

 

PPS autorius – Akmena.

Prisegtukas: Ben Goosens.pps

Ponai ir ponios

Sokolsky_1_ms_and_simone

 

 

Besiklausydami Kosto Smorigino romanso „Ponai ir ponios” pasigrožėkime Melvin Sokolsky nuotraukomis.
PPS autorius – Akmena.

Prisegtukas: Ponai ir ponios.pps