Lašeliai

rasaLašeliai lašeliai barbena į langą,

Barbena į stogą, – lyja lietus.

Lašeliai lašeliai krenta į delną,

Kaip juos atskirti, ar jie turi vardus…

 

Kapt kapt kapt lyja lietus,

Kapt kapt kapt kiauras dangus…

 

Lašeliai lašeliai, o aš kiaurą dieną

Sėdžiu namie ir žiūriu į jus.

Visi jie vienodi, visi jie skirtingi, –

Lašeliai lašeliai, kuo jūs vardu?

 

Kapt kapt kapt lyja lietus,

Kapt kapt kapt kiauras dangus…

 

Muzika: Inga Jankauskaitė „Lašeliai“

PPS autorius: Daiva D.

Prisegtukas: Laseliai.pps

Trakų pilis

V.Valušio nuotrauka Trakų pilis„Pilis! Tu tiek amžių praleidai garsiai!

Ir tiek mums davei milžinų!

Tu Vytauto didžio galybę matei,

Kad jojo tarp savo pulkų!“

(Maironis)

Trakų pilis – gotikinė pilis Trakų mieste, Galvės ežero Pilies saloje. Tai vienintelė vandens pilis visoje Rytų Europoje. Pilis buvo statoma XIV– XVa. Kęstučio ir Vytauto iniciatyva kaip gynybinė tvirtovė. Po Žalgirio mūšio pilis neteko gynybinės reikšmės ir tapo LDK kunigaikščių rezidencija. Vėliau pilis buvo naudojama kaip kalėjimas. Po 1655-1660m. karo jos griuvėsiai palaipsniui iro. Trakų pilis atstatyta 1955-1962 m. Dabar juose įkurtas Trakų istorijos muziejus. Tai vienas populiariausių Lietuvoje turistų lankomų objektų.

 

Muzika: truputį liūdna, kad fonui panaudota rusiškos dainos V.Solovjovo-Sedojaus „Pamaskvio vakarai“ melodija (matyt pasauliui vis dar tebesam rusai)…

PPS iš tinklapio ispanų kalba: milespowerpoints.com

Prisegtukas: trakai_lituania.pps

VEIDRODIS

Kadaise vienas karalius pastatė didžiulius rūmus, kuriuose sienos, lubos ir grindys buvo veidrodinės. Ir atsitik tu man taip – įbėgo į šiuos keistus rūmus šuo… Apsižvalgęs jis pamatė daugybę šunų aplink – jie buvo visur.. Šuo buvo drąsus ir nuovokus, todėl pradėjo urgzti, kad išgąsdintų tuos šunis ir apsigintų. Bet šunys atsakydami taip pat urzgė! Tuomet šuo nusprendė, kad jo gyvybė pavojuje ir ėmė loti. Bet tie tūkstančiai šunų taip pat ėmė įnirtingai loti… ir kuo stipriau šuo lojo, tuo smarkiau atsakydami lojo ir šunys…
Ryte vargšą šunį rado negyvai užsilojusį… Jis buvo vienas rūmuose, kuriuose buvo daugybė veidrodžių. Niekas jo nepuolė, bet jis pamatė savo atvaizdus ir išsigando. Ir kai tik jis pradėjo kovoti su savo atvaizdais, tie atvaizdai veidrodyje taip pat stojo į kovą… Jis žuvo kovoje su savo atvaizdais..

Moralė: jei nėra kliūčių mūsų viduje, tai nėra jokių kliūčių ir mūsų kelyje – toks Dėsnis. Pasaulis – viso labo Veidrodis, didžiulis Veidrodis…

(iš ruvi.lt)

KAI ŽYDI KAŠTONAI…

Velniop nueina aukštas menas,
Ir nebegalima liūdėt,
Kada pavasarį kaštonas
Už lango pradeda žydėt.

Jis verčia lyti karštą lietų
Ir pūsti vėjus iš pietų.
Jis žydi taip, kad išsilietų
Lyg upės širdys iš krantų.

Kad nuo stalų nulėktų knygos,
Kad alptų tvankūs vakarai,
Kad imtų siausti tokios ligos,
Kokių nežino daktarai.

Kad viskas virtų ir putotų,
Kad paukščiai švilptų, kol užkims,
Kad naktį motinos raudotų,
Namo negrįžtant dukterims…

O medžiuos dega tylios žvakės –
Baltuos žieduos rausvi taškai…
Ir pareini namo apakęs,
Ir plunksna rašalą taškai.

(H. Radauskas)

Estija

Talino senamiestisEstijos Respublika yra šiaurinėje Europos dalyje prie Baltijos jūros. Ribojasi su Suomija, Švedija, Rusija ir Latvija. Estija pati mažiausia iš Baltijos šalių. Plotas: 45 227 km², gyventojų skaičius: 1,3 mln. Sostinė: Talinas. Kiti miestai: Tartu, Narva, Pernu. 10 proc. Estijos teritorijos sudaro salos Baltijos jūroje. Dvi didžiausios salos – Saarema ir Hyjuma.

Kalba: estų. Pagrindinė religija: liuteronų. Piniginis vienetas: Estijos krona (EEK). Estija žemumų šalis su daugybe miškų, ežerų ir salų.

1989-aisiais buvome vieningi, kartu stovėjome Baltijos kelyje.

Dabar lietuviai pamėgo kurti anekdotus apie estų lėtumą, tačiau vargu ar tai tiesa, nes Estija krizės akivaizdoje laikosi žymiai geriau, negu Lietuva.

Keli anekdotai apie estus iš interneto:

„Estija. Du briedžiai stovi prie balos ir iš lėto siurbčioja vandenį. Aplinkui skraido spiečiai musių. Praeina pusdienis, diena… Dvi dienos…

Vienas briedis mosteli uodega. Po pusvalandžio kitas briedis taria:

– Ėėėėė… Tttu kaaško lappai nervottaas šiantien…“

 

„- Kokia pati turtingiausia tauta pasaulyje?

– Estai!

– Kodėl?

– Todėl kad niekaip nespėja išleisti atlyginimo!“

 

„Važiuoja du estai liftu. Liftas užstringa. Estai stovi. Praeina 10 minučių, 20, 30… Galų gale vienas estas paklausia kito:

– Eee…. Kaažkooo lėėėtai vaaažiuoojaaam…“

 

Kas senokai ten buvome, pasižvalgykime šiek tiek po Estiją.

 

Muzika: Vangelis.

Skaidrės iš ppsmania.net

Prisegtukas: Estonia_2010.pps

EIK SAVO KELIU

Eik savo keliu. Eik ir niekada nepasiduok. Nepasiduok kitų žmonių skeptiškai nuomonei, nepasiduok tyliam balsui tavo viduje, kuris tau šnabžda: “Tu nesugebėsi, juk žinai..” Nepasiduok tai dar neišlavintai savo valiai, kuri nori tave pavesti ir pasakyti: “Nieko nedaryk, nedirbk, juk beprasmiška..”.
Eik savo keliu. Eik, net jei dar nežinai, kur tiksliai yra tavo kelias. Ženk žingsnius į priekį, visada geriau eiti į priekį, nei atgal. Ženk, eik, nebijok slysti ir klysti. Viskas į naudą, viskas į gerą, tik taip sugebėsi atrasti save. Užsikimšk ausis ir negirdėk tų, kurie siūlo tau eiti kitu keliu, o ne tuo, kuriuo tu nori ir turėtum. Tik tu žinai, kur tau reikia nueiti. Ne jie.
Eik savo keliu. Eik ir negalvok apie tai, kad anksčiau tau nesisekdavo, kad alkūnes braižė smailios medžių šakos, kad įklimpdavai į purvą ar tiesiog pristigdavai jėgų. Tai buvo praeity, tačiau nereiškia, kad tai visada kartosis. Priimk patirtį, tačiau ja negyvenk. Mokykis iš jos, tačiau nesitikėk, kad visada darysi tas pačias klaidas. Mes tobulėjam kiekvieną dieną. Mes kaip tekantis vanduo – mes nestovime vietoje.
Eik savo keliu. Eik net tada, kai sutems, kai nežinosi, kur tiksliai eiti, kai suklysi, pasimesi ir norėsi grįžti atgal. Ženk į priekį, nes atgal jau kelio nebėra. Tu gali, tu žinai, kad tu gali. Tau nebūtina išbandyti visko, ko dar nebandei, tam, kad atrastum savo kelią. Tiesiog įsiklausyk į savo širdį. ŠIRDĮ, o ne tai, ką tu vadini “blaiviu protu”.
Eik savo keliu. Nes tik tavo kelias veda į tavo rojų.
(iš 7day.blogas.lt)

Gražus ežeras

lake powelPauel (Lake Powell) dirbtinis ežeras yra JAV, tarp Jutos ir Arizonos valstijų. Ežeras suformuotas užtvenkus Kolorado upę ir pastačius 710 pėdų aukščio Glen užtvanką.

Tai didžiausias kada nors žmogaus sukurtas dirbtinis vandens telkinys. Didžiulis 300 km ilgio dirbtinis Kolorado upės vandens rezervuaras, užima apytikriai 5000 km² plotą. Pilnai užpildytame rezervuare telpa apie 30 kubinių kilometrų vandens.

Raudono smiltainio uolos, kylančios iš tamsiai mėlyno vandens sukuria nepaprasto grožio peizažą. Anot vienos keliautojos, – ežeras atrodo kaip veidrodžio plokštelė tarp raudonų akmenų.

Klausant ramios muzikos pasigėrėkime ežero vaizdais.

 

PPS iš https://ppsmania.net

Prisegtukas: Lac_Powell.pps

Ugnies šokis

ugnies šokisUgnis – transformacijos principas, nuolatinis kitimas, veržlumas ir atsinaujinimas, ji išreiškia išmintį ir pasaulio protą. Ugnis – stipriausia iš stichijų. Mūsų pasaulis, kuriame ugnis yra virtusi oru, oras – vandeniu, vanduo – žeme, kur žemė kartais vėl tampa ugnimi, – tėra tik prigesusi ugnis, šalia dangaus begalybės, liepsnojant amžinojo visatos kitimo šviesoms.

Ugnis žavi žmogų jau daugybę amžių ir jos naudojimas magiškais tikslais labai efektyvus. Tai viena iš seniausių ir lengviausių magijos formų. „Aš prikeliu tave, ugnie, maitinu. Ugnie, įsidek, tegu tavo liepsna bus didelė ir apvalys tuos, kurie čia atėjo“, – taip pradeda ritualą šamanas.

Manuel de Falla (1876-1946) – ispanų kompozitorius, rašęs klasikinę muziką.

„Danza del Fuego“ – ritualinis ugnies šokis iš baleto „El Amor Brujo“ („Magiška meilė“), kuriam muziką parašė Manuel de Falla.

Besiklausant muzikos, pažiūrėkime kelias sustabdytas baleto akimirkas.

 

PPS autorius nežinomas.

Prisegtukas: DANZA_DEL_FUEGO.pps

MEILĖ SAU

Čarlis Čaplinas: „Meilė sau“
iš Ruediger Schache knygos „Širdies magnetizmo paslaptis“

MEILĖ SAU

Pradėjęs iš tiesų save mylėti,
suvokiau, kad emocinis skausmas ir kančia
yra tik įspėjimas negyventi
nusistačius prieš savo paties teisybę.
Šiandien aš žinau, kad tai vadinama
AUTENTIŠKUMU.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti, supratau,
į kokią nepatogią padėtį pastatydavau žmogų,
primesdamas jam savo norus,
nors žinojau, kad dar ne laikas,
o žmogus nėra tam pasiruošęs,
ir visai nesvarbu, jog tas žmogus buvau aš pats.
Šiandien žinau, kad tai vadinama
SAVIGARBA.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti,
lioviausi ilgėtis kito gyvenimo ir pamačiau,
kad viskas aplink mane buvo iššūkis asmeniškai tobulėti.
Šiandien aš žinau, kad tai vadinama
BRANDA.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti, supratau,
kad aš visuomet ir kiekviena proga
esu tinkamu metu ir tinkamoje vietoje,
kad viskas, kas nutinka, yra teisinga.
Nuo to laiko atgavau ramybę.
Šiandien aš žinau, kad tai vadinama
SAVIGARBA.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti,
lioviausi vogęs iš  savęs laisvalaikį,
taip pat nustojau toliau kūręs didingus ateities planus.
Šiandien darau tik tai,
kas man teikia malonumą ir džiaugsmą,
ką mėgstu ir kas džiugina man širdį,
taip ir tokiu tempu, kaip aš noriu.
Šiandien aš žinau, kad tai vadinama
SĄŽININGUMU.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti,
išsilaisvinau nuo visko, kas neteikė man sveikatos.
Nuo valgių, žmonių, daiktų, situacijų ir visko,
kas nuolat tempė mane žemyn, šalin nuo manęs paties.
Iš pradžių tai vadinau „sveiku egoizmu“.
Tačiau šiandien aš žinau, kad tai yra
MEILĖ SAU.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti,
aš lioviausi norėjęs nuolat būti teisus.
Tada mažiau klydau.
Šiandien aš suvokiau, kad tai vadinama
BŪTI PAPRASTAM.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti,
nustojau norėjęs gyventi praeitimi ir rūpintis ateitimi.
Dabar gyvenu šią akimirką,
kur VISKAS vyksta.
Taip aš šiandien gyvenu kiekvieną dieną ir tai vadinu
TOBULUMU.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti, suvokiau,
kad mano mintys gali mane dvasiškai nuskurdinti ir susargdinti.
Bet kai pasikviečiau draugėn savo širdies galią,
mano protas įgijo patikimą partnerę.
Šiandien šį ryšį vadinu
ŠIRDIES IŠMINTIMI.

Mums nereikia ir toliau bijoti ginčų,
konfliktų ir problemų su savimi pačiu ir kitais,
nes kartais viena su kita susiduria net žvaigždės
ir atsiranda nauji pasauliai.
Šiandien aš žinau –
TAI YRA GYVENIMAS!

Būkite sveiki ir laimingi, mylintys ir mylimi!

ĮVAIRIOMS ŠIRDIMS

Vienišoms širdims

Meilė kaip drugelis – kuo daugiau ją vaikote, tuo smarkiau ji plazda sparnais ir išsisuka iš jūsų glėbio. Bet jei leisite jai skrist, ji suksis aplinkui ir visai tikėtina, jog pasirodys mažiausiai lauktu momentu. Negalvokite apie tai ir neieškokite jos – ji pati ateis, kai tam bus laikas. Ir nepamirškite – Meilė ypatinga tik tada, kai ją atiduodi kažkam, kas tikrai jos yra vertas!

Nevienišoms meilėms

Mylėti – nereiškia tapti kitokiu, – “idealiu žmogumi”. Meilė – tai rasti tą, kuris matys tavyje tokias geras tavo savybes, kurių tu pats galbūt iki šiol ir nepastebėjai. Per tokį atradimą, meilė ir padeda tau pačiam tapti geresniu.

Širdžių ėdikėms

Niekada nesakyk “Myliu tave”, jei to nejauti. Nekalbėk apie jausmus, jei jų tavyje nėra. Kam daužyti tyrą žmogaus jausmą, vien tam, kad patenkinti savo egoistiškumą? Geriau duok jam pasirinkimą: pasakyk ko iš tikrųjų nori iš jo ir leisk jam pačiam padaryti sprendimą. Taip tavo širdis išliks tyra ir vieną dieną tikrai pribręs tikrai meilei.

Ištekėjusioms širdims

Meilėje nesvarbu ar “Tai tavo kaltė!”, bet svarbu mokėt ištarti “Atsiprašau”. Neklauskite “Kur tu esi?”, sakykite “Aš visada būsiu šalia”.
Ne “Kaip tu galėjai!”, o “Aš tave suprantu”. Netarkite “Norėčiau, kad tu būtum…”, geriau konstatuokite “Džiaugiuos kad esi”.

Susižadėjusioms širdims

Žmogus tinka vienas kitam ne dėl to, jog daug laiko praleido kartu, bet kaip jie tą laiką praleidžia ir ką jaučia būdami šalia.
Ne žiedo dydis apsprendžia ateitį, o jausmo stiprumas.

Sudužusioms širdims

Širdies skausmas tęsis taip ilgai, kaip jūs to norėsite. Prisiminimai kartai tampa baisiausiu savęs kankinimu. Išmokite pamiršti ir atleisti. Ieškokite džiaugsmo gyvenime, aplinkiniuose. Kartais meilė saulei, gėlei, sniegui, poezijai gali padėti neprisiminti to, kas kelia skausmą… O laikas, sako, gydo visas žaizdas.

Pavydžioms širdims

Širdis gali plyšti iš skausmo, matant mylimą žmogų laimingą su kažkuo kitu, bet dar labiau skauda žinoti, kad tas mylimas žmogus yra nelaimingas su tavimi. Duokite jam erdvės. Pasitikėjimas kartais būtinas tikrai meilei egzistuoti.

Bijančioms širdims

Širdį be galo skauda kai tenka su kuo išsiskirti. Dar labiau skauda, kai kažkas palieka tave. Tačiau, ar tikrai verta gyventi nežinant to žmogaus atsakymo? Kol jo negausite, negalėsite eiti toliau…
Prisipažinkite ir sulaukite atsakymo. Gal būt ne iškarto, bet kažkada tikrai palengvės.

Nepaleidžiančioms širdims

Žinoma yra liūdna – sutinki kažką, įsimyli… ir viskas tik tam, kad po kažkurio laiko suprastum, kad judu neskirti vienas kitam.
Bet tas jausmas nedings ir po 2, ir po 5, ir po 50 metų… Paleiskite.

Visoms širdims

Linkiu jums mylimo ž

mogaus, kurio meilė yra nuoširdi, svaiginanti, stipri, brandi, nesikeičianti, sauganti, paremianti, apdovanojanti ir nesavanaudiška.
Jei patys kada mylėjote, suprasite kokia ji turi būti…

(tekstas iš www.blogas.lt/mingas)