Exs – Nusibodai

Tu, uždaryk duris !
Negaliu daugiau to kęst.
Tu, uždaryk duris !
Stok išeik ir daugiau nebegrįšk čia!

Šiandien išeini su draugais,
Bet nesijaudinu,
Negrįši greit.
Aš,žinau sukčiauji,vėl meluoji,
Tikras padlaižys.
Leisk paaiškint kaip atrodys viskas
Tai žaidimas ,bet aš ne žaislas,
Nors bandei mane paversti juo,
Bet tokiu tu pats tapai !

Šaukiau tave kalis kartus,
Bet tu neatsakei,
Ėjai tolyn su ja ir niekur net nesidairei
Nebesistenk paaiškint ką man vakar padarei
Aš viską pamačiau savom akim
Ir supratau.

Tu, uždaryk duris !
Negaliu daugiau to kęst.
Tu, uždaryk duris !
Stok išeik ir daugiau nebegrįšk čia!

O vaikine jug tu žinau,
Nebusi toks laimingas,
Gal ji graži pana,bet tokia nuobodi
Tiesiog miegi tu.
Galbūt tu jau gailies,bet nebėra vilties,
Vėlu jau.
Kaltink save,
nes niekas neliepė,
Tau taip suklysti.

Šaukiau tave kalis kartus,
Bet tu neatsakei,
Ėjai tolyn su ja ir niekur net nesidairei
Nebesistenk paaiškint ką man vakar padarei
Aš viską pamačiau savom akim
Ir supratau.

Tu, uždaryk duris !
Negaliu daugiau to kęst.
Tu, uždaryk duris !
Stok išeik ir daugiau nebegrįšk čia!

Dauk kartu kartojau kas man negerai,
Daug kartų galvojau ,kad tai pasikeis
Laikas greitai prabėgo
Aš buvau vis viena,
Atsbodai mielasis ir kalba jau baigta.
Pagaliau supratau,be tavęs daug geriau,
Nei būti su tuo kuris skaudins dar labiau.
Nors buvo skaudu,bet dabar aš laisva
Einu kur noriu ,su tavim ar be tavęs.

Tu, uždaryk duris !
Negaliu daugiau to kęst.
Tu, uždaryk duris !
Stok išeik ir daugiau nebegrįšk čia!

Linksmučiai – Vakaruškos

Tindi rindi riuška kas gi ten  miškely triuška

Vakaruškos prasidėjo visas kaimas sugūžėjo (2*)

 

              Pried

 

Šalalala o la o lalala šalalalalalala o lala (4*)

 

Muzikantų čia netrūksta Linksmi šokiai ir dainuškos

Kas po viena kas rateliais skamba dainos ir daineles (2*)

 

              Pried.

 

Mūsu kaimo vakaruškos linksmi šokiai ir dainuškos

Vos armonika užgroja visas kaimas uždainuoja (2*)

              Pried.

Pragr

 

             

Trigrašis – Rūksta dūmai

Aš manau kad jau ne vienas Lietuvos gyventojas

Pravažiavo pro Stalgienus ir pro Milašaičius

Žemaitijoj labai garsi visiems gerai pažystama

Iš rugių sulčių pagaminta stalginiške vadinama

 

Pried.

 

              Rūksta dūmai rūksta dūmai palei šaltinėlį

Susikaupę vyrai dirba verda samanėlę

Kliuku kliuku kliuku kliuku tiesiai iš bidono

Ten prie Minijos krantu fabrikai be kaminų(2*)

 

 

Nepalyginsi su ta kur valdžia gamina

Mes juk žinom savo darbą raugiam verdam pilam

Kas nors kartą paragavo kokios rugio sultys

Po trijų gerų gurkšnelių jura iki keliu

 

              Pried 2

              Pragr

 

 

Gaila gaila gaila gaila kad reklamuot negalim

Ji daug sveikiau negu pilstukas pasklistu greit po šali

Bet jau girdėjom daug gandu kad ir seime nuspręsta

Jog legalia patvirtint reikia ir apmokestint verta

 

              Pried 4

Dviese – Jungianti gija

Tau dovanojau daug gėlių
Kviečiau į pasimatymą
Sakiau kad busime kartu si gražu vėlų vakarą

Ištark nors žodi netylėk
Neskaudink mani r sau 6irdies
Kai išsiskyrė du kelia likimas leido nors trumpai
I viena kelia mums sugrįžt

Sakyk kodėl nesuprantu
Nutrūko jungianti gija
Nors stengiaus aš ir stengeis tu
Ir meile rodės amžina
Sakyk kodėl nesuprantu
Prabudęs aš neberadau
Tik šiltos pėdos ant grindų ir parašyta paskubom
Nepyk atleisk aš išėjau

Kodėl nusikirpai kasas
Kur tavo šypsena miela
Aš noriu viską pakartot
Pradėt iš naujo kaip kadais

Ištark nors žodi netylėk
Neskaudink mani ir sau širdies
Kai išsiskyrė du kelia likimas leido nors trumpai
I viena kelia mums sugrįžt

Pried.

Mudu du – Tu ateini gatve

Tu ateini gatve nan snaigių sūkuryje
Bet taip aplink tamsu tavęs surast aš negaliu

Ir vėl už lango siaus pūga ir laužas gesta palengva
Nors lupos tari aman sudie bet akys šnabžda pasiliki

Jau baigia snaiges kris ir ima žvaigždes krist
Menulio pilnaty tu stovi vėl jauna graži

Ir vėl už lango siaus pūga ir laužas gesta palengva
Nors lupos tari aman sudie bet akys šnabžda pasiliki

Rondo – Kapitonas

Kapitonas aš, jūrų dievas
Ir ganau savo pievoj
Baltasparnius laivus.
Aš po žemę vaikščiot nemoku,
Su undinėm pašoku,
Kaip neptūnas gražus.

Ir sidabro žuvys, ir aukso
Nori būti sugautos
Mano šilko tinklais
Vakarinis vėjas užmiega,
Tik viršūnėje stiebo
Svečias mano jisai.

Mano jūra ir laivai,
Mano laukiantys krantai,
Aš į audrą išeinu,
Su žuvėdrom sugrįžtu.
Pačio velnio nebijau,
Gal aš jūroje gimiau,
Ji visokia man graži,
Ir supykus, ir tyli.

Kiek pasauly visko matyta,
Kiek žemynų lankyta
Vandenynais plačiais.
Laimės tos aš neišmainysiu
Ir į žemę negrįšiu,
Jūra – mano namai.

Pried.

Aš vienišius, aš kapitonas,
Šeimininkas ir ponas,
Aš nenoriu kitaip.
Mano žodis čia paskutinis,
Jeigu jūs ne undinės,
Tai skubėkit išeit.

Pried.

Rondo – Vasaros naktys

Vakaro vėjas įpūs kaitrias liepsnas
Tu viska atiduosi į jo ištiestas rankas
Vasaros naktys kaip sielos aitvarai
Kurių nesulaikysi jei paleidai per aukštai

OOO vasaros nakty tu nebijai netekti ką surasi nežinai
O o O vasaros nakty Tau kiekviena pakrante kaip namai

Saulė panyra šalta sūri banga
Tavo kūną glosto tarsi mylimo ranka
Nieko nereikia lengva tamsa lėtai
Žvaigždes tau atidengia jų baltos tylos klausai

OOO vasaros nakty tu nebijai netekti ką surasi nežinai
O o O vasaros nakty Tau kiekviena pakrante kaip namai

Smėlio geltono i plaukus pripustys
Visi pasaulio vėjai ir užvers nakties duris
Viską parveši namo lyg būtų tai
Brangiausios aukso dulkes laisve užkuria spirgai

OOO vasaros nakty tu nebijai netekti ką surasi nežinai
O o O vasaros nakty Tau kiekviena pakrante kaip namai

Čivinskas – Rudens veidas

Aš mačiau šiandien veidą rudens
Liūdną veidą tarp lekiančiu lapu
Gilumoj geležinio vandens
Jam nuo ašarų akys suslapo

Gilumoj kur be galo tylu
Šitas liūdintis veidas dulojo
Negirdėjo lietus spragilu
Nepavargstančio aklo gulėjo

Abejingi abejingi abejingi lasai
Abejingi bet laimingi abejingi lasai

Abejingi laimingi lasai
Visas oras nuo lapu geltonas
Tu kaip orkestrą lietu prašai
Kad jis lietusi tirpstančiais tonais

Pried.

Kad lietus niekada nepraeitu
Kad išliktų šita valanda
Tarp užmiegančių giedančių fleitų
Tartum marmuro deivė balta

Abejingi abejingi abejingi lasai
Abejingi bet laimingi abejingi lasai

Kęstutis Jablonskis – Aš pedų neradau

Sieloje vienišoj
Nemiga, aidas tolumoj.
Širdyje – skausmas, užmarštis,
Virš bedugnės – gęstantis žiburys.

Aš pėdų neradau, kuriom tu išėjai,
Aš neradau dangaus, iš kur tu atėjai.
Tik liko atminty nenuskinti žiedai,
Paliko atminty vien muzikos garsai.

Širdyje vienišoj
Nemiga, aidas tolumoj.
Gal rytoj visi kažkur išeis,
Vargus palikę rudenio keliuos.

Nuo šiandien jau visam pasauliui priklausau
Ir nors žiūriu tolyn, bet nieko nematau.
Tik liko atminty tų žodžių klegesys,
Paliko širdyje, bet nieks jų neklausys.

Aš pėdų neradau, kuriom tu išėjai,
Aš neradau dangaus, iš kur tu atėjai.
Tik liko atminty nenuskinti žiedai,
Paliko atminty vien muzikos garsai.

За тех, кто в море – За тех, кто в море

Ты помнишь, как все начиналось
Все было впервые и вновь
Как строили лодки и лодки звались
"Вера", "Надежда", "Любовь"
Как дружно рубили канаты
Как вдаль уходила земля
И волны нам пели, и каждый пятый,
Как правило, был у руля.

Я пью до дна
За тех, кто в море
За тех, кого любит волна
За тех, кому повезет
И если цель одна
И в радости и в горе
То тот, кто не струсил
И весел не бросил
Тот землю свою найдет.

Напрасно нас бурей пугали,
Вам скажет любой моряк,
Что бури бояться вам стоит едва ли,
В сущности буря – пустяк.
В бури лишь крепче руки,
И парус поможет идти.
Гораздо трудней не свихнуться со скуки
И выдержать полный штиль