Šeimos globėjas

Šventasis Juozapas buvo gero būdo, didis teisuolis, darbštus stalius dailidė. Jis susižadėjo su Mergele Marija. Juozapas šventai globojo Mariją, buvo kartu, kai jai gimė sūnus Jėzus, – jis iš angelo sužinojo, kad tai būsimas Dievo sūnus. Rūpestingai saugojo savo šeimą nuo žiauraus karaliaus Erodo, kuris buvo liepęs išžudyti visus naujagimius berniukus. Juozapo dėka mažasis Jėzus nebuvo nužudytas, nes visa šeima pasislėpė – pabėgo į Egiptą. Šiuo rūpesčiu Juozapas tapo stiprios, doros šeimos simboliu, visų šeimų globėju. Norint šeimai sėkmės, santarvės, taikos, tarpusavio šilumos, reikia melstis ir užtarimo prašyti šventojo Juozapo. (internetas)

PPS autorius: Ratzel Patricia

Prisegtukas: Šeimos glob?jas

Ikonos

Ikona – neatimama pravoslavų tikėjimo dalis, be jų neįsivaizduojama nė viena cerkvė. Ikona – Dievo atvaizdas, kurio paskirtis padėti susikaupti maldoje. Karoliukais siuvinėtos ikonos – auksarankių siuvinėtojų precizinis darbas, tam jos naudojo karoliukus iš Venecijos, upių perlus, rubinus.

 

 

 

Muzika: Bacho-Guno „Ave Maria“

PPS autorius: Valer

Prisegtukas: ICONOS

Atsidūsėjimai

Mes ieškome laimės. O nučiumpame ją „už skverno“ tada, kai širdį užlieja džiaugsmas. Bet tą tikrą džiaugsmą patiriame tik tada, kai sieloje gimsta harmonija. Kai paskleidžiu ramybę aplink save, aš pats pamažu imu pildytis ramybe… Tik ramybės dvasia sukuria iš chaoso harmoniją, iš ašarų – džiaugsmą. Tik kad aš niekada nebūčiau šalta, aukšta siena, kad būčiau durys…

Iš Tėvo Stanislovo knygos „Atsidūsėjimai“ (2003m.)

Muzika: Llewellyn „Crystal Angels – Archangel Ariel“

PPS ir nuotraukų autorius: rudeninė

Prisegtukas: Atsidusejimai.pps

Vienintelis rūbas

pavasarisĮsivaizduokime – atidarome spintą, o ten kabo vienintelis rūbas, ant kurio užrašyta: „Meilė“.

Tai bent netikėtumas. Stovi ir galvoji – rengtis ar ne… Pauostai.

Jo skleidžiamas kvapas primena vien kryžių ir… begalinį, neišsenkantį it šulinys gerumą.

Įkvepi jo skleidžiamo kvapo dar kartą…

Jauti, kad apsirengus šį rūbą ims vykti kažkas nepaprasto…PPS autorius nežinomas.

Prisegtukas: Vienintelis-rubas.pps

Pokalbis su Dievu apie troškimus

pokalbis su Dievu– Alio, sveiki! Ar aš galiu pakalbėti su Dievu?

– Sveiki! Sujungiu!

– Sveika, Siela mano! Aš dėmesingai tavęs klausau!

– Viešpatie, prašau Tavęs, išpildyk mano troškimus!

– Žinoma, brangioji, viską, ką tik nori! Bet pradžioje aš tave sujungsiu su išpildytų troškimų skyriumi, pasistenk suprasti, kokias klaidas tu padarei praeityje!

Metalinis balsas ragelyje: „Tęskite, prašau, dabar jungiame su troškimų skyriaus operatoriumi“… Laukimas…

– Sveiki! Ką norėtumėte sužinoti?

– Sveiki! Mane pas jus atsiuntė Viešpats, pasakęs, kad prieš pareiškiant naujus troškimus, gerai būtų išklausyti ankstesnius.

 

PPS autorius: zmjg@

Muzika: Coxon – “Astral Sunrise”

Prisegtukas: Pokalbis su Dievu apie troškimus.pps

Atsakyk, jei supranti

atsakykKur yra kelias į šviesą, kur gyvena tamsa?

Ar gali pasiekti jų ribas ir surasti taką į jų namus?

Kur yra kelias, kuriuo ateina šviesa ir iš kur pakyla žemėje rytys?

Ar lietus turi tėvą? Kas pagimdė rasos lašus?

Ar pažįsti dangaus nuostatus ir gali juos pritaikyti žemei?

 

Muzika: Secret Garden „Ode to simplicity“

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Atsakyk.pps

Žvakių šviesoje

žvakių šviesaKur tarpsta neapykanta, leisk sėti meilę;

Kur nuoskauda – atleidimą;

Kur abejonė – tikėjimą;

Kur neviltis – viltį;

Kur tamsa – šviesą;

Ir kur liūdesys – džiaugsmą.

(Šv. Pranciškus Asyžietis)

 

Muzika: Ave Maria

PPS autorius: Adita

Prisegtukas: Zvakiu_sviesoje.pps

Dievo Motina

MarijaMarija – krikščionių religijoje Jėzaus Kristaus motina. Romos katalikai Mariją garbina bei dažnai vaizduoja savo bažnytiniame mene. Skelbiama, kad Švč. Marija yra apsireiškusi daugiau nei 10 pasaulio vietų. Per Švč. Mariją yra meldžiamasi ir prašoma pagalbos, užtarimo. Tam specialiai sukurta malda – Sveika, Marija. Marijos garbei yra keletas religinių švenčių; jos vardu pavadinta šimtai bažnyčių, švenčiami atlaidai. Paminėtinos datos: Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventė – gruodžio 8 d., Šilinės, Švč. Mergelės Marijos gimimo diena – rugsėjo 8 d., Žolinė, Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė – rugpjūčio 15 d. (piligrimai.lt)

Prisegtukas: LA VIERGE ET L’ENFANT JESUS.pps

Pašaukti mylėti

meilėŠiandien kiekvienas turi dar uoliau darbuotis skleisdamas meilę, viltį, ramybę, džiaugsmą. Parodykime savo meilę kitiems. Skirkime laiko juos padrąsinti, parodyti dėmesį ir rūpestį. Ieškokime laiko parodyti gerumą. Kurkime tą gyvenimą, kuriam esam pašaukti, atskleiskime tai, kas geriausia savyje. Priimkime ramų, prasmingą ir turtingą gyvenimą.

 

Tekstas: kun. Rytis Gurkšnys SJ

Muzika: Timeless Nature

PPS autorius: kan.Br.Šlapelis

Prisegtukas: PASAUKTI MYLETI+.pps

Džiaugsmo įsakymai

žydi1. Nepamiršk kasdien paprašyti Dievą džiaugsmo.

2. Savo širdyje nuolat prisimink: “Dievas mus myli ir visada yra arti”.

3. Būk visada ramus ir šypsokis, net ir sumaištyje bei nesutarimuose.

4. Pratinkis visuomet matyti gerąją žmogaus pusę.

5. Vyk nuo savęs kiekvieną nuliūdimą.

 

 

 

PPS autorius: Sr. Paola Di Folco.

 

Prisegtukas: sakymai.pps