Kategorija: <span>Gimtadienis</span>

Kategorija: Gimtadienis

***

Skaistaus dangaus,

gyvenimo pilnatvės,

Ir daug pavasario

žiedų margų,

Teprisipildo laimės

pilnos gatvės,

O namuose ir gera,

ir jauku…

Ir tegul meilės

židinys negęsta,

Tegul svajonės

nuneša laukais,

Lai vaivorykštės

spalvom pražysta,

dienos, metai

ir geri darbai!

***

Gražių, nepakartojamų dienų,

Neblėstančios vilties ir meilės klodų,

Draugų nepakartojamų, tikrų,

Ir neišsenkančių sėkmės aruodų.

***

Norim tiek daug palinkėti-

Kad meilė ateitų tikra.

kad pildytųs Tavo svajonės.

Kad būtų gera sveikata.

Kad kviestų nuostabios kelionės.

Sapnus kad sapnuotum šviesius,

Iš jų kad sugrįžtum šventę.

Kad nuolat kartotum žodžius:

„Kaip gera pasauly GYVENTI!“

 

Su Gimatdieniu!

***

Mokėkim gyventi diena, sekunde

Ir savyje išsaugoti kitus.

Tegul mus dienos veltui neprabėga

Ir jos ilgesnės būna už metus.

O metai eis…Veidai bus rimtesni

Ir juokas jau ne toks skardus.

O vis dėlto, kaip gera,

Kai atgal žvelgi,

O ten matai tiktai gražius metus.

***

Mes mylime, tik širdys tyli.

Mes juokiamės, tik akys verkia.

Mes laukiame, tik laimė tolsta.

Jaunėjame, tik laikas sensta.

Su gimtadieniu.

***

Yra tokia gimtadienio šalis,

Ten kartą metuose atsiduria širdis,

O palinkėti žodžiai skleidžiasi žiedais.

Ten šypsenos draugų nušvinta spinduliais,

Ten laiko elnias ant karališkų ragų

Atneša metų dovaną iš ateities delnų.

Ir lai ne tik šią dieną, bet visus metus

Srovena džiaugsmas pro gyvenimo vartus

Su Gimtadieniu!

***

Greit prabėga pavasariai, rudenys.

Medžiai keičia ir keičia lapus…

Bet kas rytą vėl saulė nubudina

ir pakviečia kelionei visus.

Lai joje visada būna draugas

ir namai, ir šeima, ir skalsa,

Tegul Tavo kelionę apsaugo

Tavo angelo sargo ranka.

***

Nespėjai ko – nesigailėk,

Liks išminties šaltiniai skaidrūs, –

Lai laimė beldžias be eilės

Ir amžinai ji nesibaigia.

***

Džiaugsmu žydinčių pievų,

kurias perbristum…

Svajonėm viliojančių kalnų,

kuriuos įkoptum…

Stiprybe gaivinančių upių,

kurias perplauktum…

Ir su šypsena palydėjęs kliūtis,

drąsiai pažvelgtum rytojui į akis!

***

Te gimimo dienoj, kaip skambiausioj dainoj

širdis džiaugsmu suvirpės.

O per metų dienas, per tamsias ir šviesias

Te visad Tave laimė lydės.