Kategorija: <span>Jubiliejai</span>

Kategorija: Jubiliejai

***

Kiekviename rasos lašė atrask save
ir pažiūrėki, kokiso dienos trumpos!
Jos tirpsta tarsi žvaigždės danguje,
ir,rodos, liekam daug ko nepasakę…

Tad džiaukimės vieni kitais dažniau,
tegul dienų tėkmėn prisnigs gerumo,
tebūna lengva eit visais keliais –
stiprybės, laimės ir gerumo.

***

Mylėkime gyvenimą,

tokį, koks jis yra,

Su druskos sauja

ir liepų medumi.

 

Branginkime gyvenimą

ir tuos, kurie jame

Įspaudžia nuoskaudas

ar šilumą palieka atminty…

 

Šypsokimės gyvenimui

ir jis mums atsilieps,

Sumenkindamas priešus

ir palaimindamas svajones.

 

Mylėkime gyvenimą,

už tai, kad jis yra,

Mylėkime tiesiog,

kad esame jame…

***

Ne, širdis nesensta ir nežyla,

Jeigu ji trutinga ir dosni.

Lyg saulės spinduliuos sušyla

Tie, kuriems gerumą dalini.

Aštuoni dešimtmečiai praėjo,

Širdy gerumo neužgniaužė,

Ir jsi išsaugotas tarp vėjų

Visus dar šildo tarsi laužas.

***

Išaušo giedras Jubiliejus,

Sumynęs taką per gyvenimo alėją,

Suskynęs puokštę atminimų šilumos.

Lai skamba džiaugsmo dainos laimės natomis,

Lai žydi Tavo dienos, lai šypsosi širdis!

***

Šerkšnas plaukus gijom jau dabina,
Nuo sunkių darbų nesulinkai.
Nors seniai savus vaikus auginom,
Bet šalia Tavęs mes – vėl vaikai.
Linkime, Mamyte, Tau ilgiausių metų!
Mums lengviau pasaulyje gyvent,
Kai į Tavo jautrią, gerą širdį
Galim kaip vaikystėj pasibelst.

***

Širdies gerumą pagarba matuojam,
Ilgumą kelio – nuveiktais darbais.
Ir tik trumpai akimirkai sustojam,
Nes jubiliejus greit praeis.
Ir liks gyvenimas, tik sykį duotas,
Ir viens už kitą svarbesni darbai.

***

Paverski svajones tvirtybės tiltu,
Te penkiasdešimt švyti su aušra!
Neleisk likimui kryžkelėj apvilti
Ir ąžuolu šlamėkit visada.
Ne visos audros nuoskaudas palieka –
Po jų sušvinta mėlynai dangus…
Tegul tikrove virsta Tavo siekiai,
Te negandų Tavam kely nebus.

***

Ateina laikas viską suskaičiuoti:
Ir praeities metus, ir užmirštus vargus.
Atieina laikas džiaugtis ir dainuoti,
Ištart gražiausius žemėje žodžius.
Tu dienas sutiki tarsi naują šventę,
Te kiekvienas rytas bus Tau dovana.
Ir kiekvieną dieną stenkis nugyventi
Tarsi būtų likus tik viena diena.

***

Aušta rytas, keliasi diena.
Švelnus vasaros vėjas užverčia (34-erių) metų paskutinįjį puslapį.
Ryto rasa saulės spinduliuos,
laiko tėkmėj rašo Jums (35-tus)metus.
Tai – gražiausi gyvenimo jaunystės ir brandos metai.
Su jais ateina ateina dideli darbai,
gražios svajonės išsipildymo ir vilties metai.
Mes linkime Jums didelės laimės,
daug gražių darbų, meilės ir
stiprios sveikatis viskam įgyvendinti.
Būkit laiminga (-as), juk šiandien
Jums beldžiasi gražus gimtadienis.

***

Nutolstančioje metų brydėje

jaunai kvatojasi pavasariai,

rikiuojas brandžios vasaros,

pakvimpa derliumi ruduo,

šerkšnu nubąla šaltos žiemos.

Vis mainos, keičias, skrieja

permaininga laiko karuselė,

išsukusi vėl naują Jubiliejų…