***

Taip nesenai tu pievomis bėgiojai
Basa, vienplauke galvele,
Šiandien tau 18-lika suėjo
Ir atsisveikinai su vaikyste.
Tau prieš akis dar daug takų, takelių
Sustoti ir ne ten pasukt gali,
Bet visų svarbiausia nors ir praradus savo kelią,
Visada išlikti žmogumi.
Su gimtadieniu!

***

Ateina jubiliejai, nors nelaukiam,
Juos atneša greiti laiko žirgai
O dienos bėga, vis į tolį šaukia
Ir nesustoja, nors labai prašai.

***

Nors gyvenimas atskaičiavo 40 vasarų, tai dar nereiškia, kad jis baigėsi.
Tegu tau niekad nepranyksta noras ko nors išmokti, ką nors padaryti, kur nors pakeliauti, su kuo nors susitikti.
Tegul gyvenimas niekad netampa nuobodybe.

***

Kiek mirksnių tau gyvent – seniai lemtis atskaitė,
Tad nė vienam iš jų neleisk liūdnai praeiti.
Gyvenimas yra brangiausia ką turi –
Ir jis praeina taip, kaip tu jį pats praleidi.

***

Negrįžta valandėlė nei viena
Ir nei minutei metai nesustoja.
Mokėki džiaugtis kiekviena diena,
Kurią gyvenimas tau dovanoja.
Gražiausių metų leiski palinkėti –
Lai niekada širdy nebus rudens,
O metai vien laimingi ir saulėti
Gėriu ir viltimi rusens…

***

Laimė, kaip ir menas, turi milijonus pavidalų.
Mes siekiame didingų ir įsimintinų dalykų – neblėstančios meilės, draugystės, laimėjimų, muzikos ir atradimų.
Bet juk taip dažnai mums trūksta ir ne tokių reikšmingų, netgi visiškai kvailų mažmožių:
lietaus lašų lange, kačių lovoje, grybų žolėje, dvigubos vaivorykštės, gęstančių salės šviesų ir pakylančios uždangos šnaresio, naminės duonos ir mėnesienos užlietų pievų, ilgai ieškotos knygos, žvaigždžių, dantisto žodžių "viskas tvarkoje". Visko,kas pakelia nuotaiką ir suteikia prasmės nykiausiai dienai.
Tad šio Jubiliejaus proga linkime Jums visų šių rodos nereikšmingų, bet kartu labai svarbių mažmožių…

***

Brandžiam kely, sunokę vaisiai svyra
Ištiesus ranką, juos pasiekt gali,
O visos skriaudos ima ir išbyra,
Bešokant laiko šokį pakely.
Bet šokis šitas dar tik įpusėjo,
Dar muzikos garsai tokie šilti,
O širdyje apsigyvenę vėjai
Keliauti kviečia dar toli, toli …
Tešėlsta kuo ilgiau išdykę metai,
Tesiaučia audros gatvėj ir širdy,
Tegul visi gyvenimo verpetai
Ilgai išlaiko savo sūkury.

***

Jubiliejaus proga leisk, močiute brangioji,
Palinkėt iš širdies daug kantrybės žiedų.
Laimės, džiaugsmo, kurį Tu kitiems dovanoji,
šypsena lai negęsta ant lūpų Tavų.
O laikas slenka sidabrinėm gijom,
Užpusto, panaikina praeitin takus.
Būk tvirta liepa, kuri šalnų nebijo,
Sukviesdama prie židinio senus draugus.
Tau iš širdies sveikatos, laimės palinkėsim,
Žieduotos nuotaikos ir metų Tau šviesių,
Kad tartum rožės nuostabiai žydėtum,
Per sunkų darbą pelnius pagarbą visų.
Užtenka žodžių, – te jausmai pripildo,
Dienas kaip krištolas, kaip snaigė savo tyrumu,
Tyrumas negandas visas nutolins,
Jei tik netrūks ant lūpų šypsenos.

***

Dar daug švelnaus anūkų linksmo juoko.
Daug daug sveikatos, laimės, ištvermės.
Tau linkim ir ateiname švelnumo pasimokyt.
Ir žiedus dovanojam iš širdies…

***

Prieš 30 metų Tu atėjai į šią žemę,
kad vakare netektum saulės,
o ryte sutiktum aušrą.
Atėjai mylėti ir neapkęsti,
džiaugtis ir liūdėti,
šimtą kartų paklysti gyvenimo kely
ir vėl atrast save.
Tad būk laiminga(-s)!