***

Dar nepavark, dar liko ilgas kelias.
Dar pati jaunystė ir eiti dar toli , toli…
Lai jubiliejus šis tebus maža stotelė
sunkiam darbų ir rūpesčių kely…

***

Tie metai, lyg paukščiai besparniai bėga – nubėga.
Ir nepajunti žmogus, kai gyvenimą imi skaičiuot dešimtmečiais.
O nuo dešimtmečių aukštumos visada norisi atsigręžti atgal,
Apžvelgti nueitą kelią, pasidžiaugti tuo, kas pasiekta,
Užsimoti dar gražesniems darbams ateityje.

***

Nuplasnojo metai tarsi gervių voros
Ir kiekvienam mums po plunksną meta.
Neseniai jų tiek mažai atrodė –
O šiandieną jau – 50.
O juose juk visko buvo –
Ir svajonių ir nusivylimų…
Bet širdy netrūko niekada
Meilės žmogui, darbui, kasdieniškumui.

 

***

Mes norim palinkėti Jums šiandieną,
Kad sunkiausias darbas nebūtų niekad per sunkus,
Kad sūpuotų laimę aukso varpas
Mūsų žemės taikiuose laukuos.
Kad širdy ir languose negęstų
Džiaugsmo ir svajonių žiburiai.
Ir tik gėrį, tyrą laimę neštų
Ne sakmių, o darbo aitvarai.
(A. Mackevičius)

***

Metai bėgs nesulaikomai, greitai.
O širdy vis vasara tebus.
Neskubėk į rudenį eiti,
Neskubėk skaičiuoti metus.
Tik visuomet būki laiminga
Ir darbe, ir kely, ir namuos,
Tegul niekad ryžto nestinga,
Tau gyvenimo žingsniuos visuos.

***

Kas pasakė, kad sensta žmogus,

Jubiliejais metus atskaičiavęs,

Jubiliejai – mažytės stotelės

Gražiam ir prasmingam kely…

Tegul tik vargai nesugrįžta,

Ateinančios dienos džiaugsmu tepražįsta.

***

Neliūdėk. Nusišypsok.

Atsistok (jei sėdi) ir pašok.

Nesigraudink, ir nesikeik.

Neverk, nepyk, toliau gyvenk.

Tai ne pasaulio pabaiga

Tau 18-niolika – tai

Tik gyvenimo pradžia.

Tu čia gimei ir gyveni.

Už tai dėkingi Tau visi.

Nusišypsok, iškelk rankas.

Pažvelk į dangų, pasimelsk.

Ar tu matai, kokia užaugai?

Praaugai kiemo liepą,

Galva sieki dangų.

Tu didelė, tvirta ir

Pasirengusi gyventi.

Ar supranti, (vardas), kad

Jau užaugai?!

***

Dar patikėkit gražiu gyvenimu,

Dar patikėkit šviesiom dienom.

Nors jų daugybė nusruveno

Kaip upės srautas tolumon.

Dar reikia ištvermės ir ryžto,

Dar reikia atrast kelių,

Kurie į praeitį negrįžtų,

O vis ieškot šviesių dienų.

Daug ąžuolų tvirtybės, nevystančių žiedų,

Daug saulėtos padangės ir skambančių dainų.

***

Sustok.

Juk dar tik kelio vidurys.

Skubėti, nusivilt nereikia.

Gyvenimui ir džiaugsmo,

Ir prasmės, ir Tavo rankų reikia.

Pažvelk, –

Nenuskinti nuo medžių vaisiai,

Nepastatytos aukštos pilys,

Neiškvatotas juokas,

Neišmylėta meilė,

Neišdainuotos dainos…

Juk dar tik kelio vidurys,

O vidurys dažnai – pradžia.