***

Ar atmenat spalvų spindėjimą Kalėdinėj eglutėj?
Ir kaspinų vaivorykštes ant dovanų dėžučių?
Kalėdų pasakas su gyvulėliais,
Prabilusiais žmogaus balsu…
Uždekit eglutės užgesusią žvakę
Ir viltį, ir džiaugsmą į maldą sudėtą,
Kad vėl nuostabioji vaikystės plaštakė
Kalėdų varpais ir giesmėm suplazdėtų…

***

Šventų Kalėdų džiaugsmas
apglėbia šiluma.
Jau artinasi šventė,
palaimą nešdama.
Ir suvirpės vėl širdys
nuo spindinčių kerų…

***

Didinga Kristaus

Gimimo šventė!

Ji neša viltį

Tiesoj gyventi…

***

Vėl linkim laimės,
džiaugsmo ir vilties,
Tebūna sieloje skaidru, ramu.
Kaltes atleiskime
vieni kitiems
Ir būkime turtingi
gerumu.

***

Šiltame šalto ryto alsavime
Nuskaidrėja pasaulis pilkųjų minčių.
Šiltame šalto ryto alsavime
Vėl patiriam, kaip gera būti kartu…

***

Kasmet per baltą gruodžio tylą

baltom peteliškėm

per pasaulį skrenda

šventiniai linkėjimai

ir nutupia artimų žmonių širdyse…

Kalėdos ir Naujieji Metai –

tai šiltų jausmų, malonių staigmenų

ir nuoširdžių stebuklų metas…

Linksmų švenčių!

***

Lipdėme ir ritom
Ir suritom senį.
Kad tu pamatytum
Kokį besmegenį!

***

Svajonių ir vilčių naktis
Naktis lyg pasaka žvaigždėta,
Kalėdos nejučia ateis
Tarsi stebuklas pažadėtas.

***

Ant eglutės – lyg vieversėliai –
Angeliukai supas sparnuoti…
Ak, Kalėdos! Kalėdos! Ir vėlei
Mūsų širdys ima dainuoti…

***

Atsineškim tylų vakarą
Prie švento Kūčių stalo
Po darbą, po meilę,
Pabūkim vieni kitiems atviri,
Paprasti,
Sušildykim širdis,
Dalinkimės gerumu ir šios
Nakties stebuklais visus
Ateinančius metus.