***

Mano pasauliui sparnus nupiešei Tu…
Geromis mintimis visad skatini eiti į priekį…
Apkabini, paglostai galvą… širdis sušyla…
Tik Tu gali atleisti viską… pabarus išbučiuot.. tik Tu gali..
Su Motinos diena!

***

Saulė išeis ir pareis.
Amžiai viens kitą pakeis.
Nieko nėra svarbiau
už tavo buvimą.
Už tuos pačius žodžius
(kartoju juos iš pradžių).
Mama, už tavo žiūrėjimą,
už nepravirkimą…
Šypsnį vėlyvo rudens-
šaltinį gyvo vandens.
Už tavo žolynų takus
nieko gailiau nebus.
(Genovaitė Žibikienė)

***

Štai dar pusnys,o šalia linksma žibutė.
Linksta keliai ir bučiuojam šaltą žemę.
Leisk prisiglausti ir nors akmeniu čia būti,
Mama,Mama!

Verkia vinkšna vėlų vakarą pakriūtėj,
Ten Tu raudi,nors regėdavome ramią,
Kai pradės kalnai ir uolos standžios griūti,
Gelbėk,Mama!

Suraizgyti,sumaizgyti tinklai klaidūs,
Žengiam,slystam,vejasi žaibai pašėlę.
Kai sunku bus-atsiliepki nors kaip aidas,
Motinėle.

Ant bedugnės liepto siaučiam lyg patrakę.
Svaigsta galvos,krisim-užima net amą!-
Te į širdį nenukrypsta tavo akys-
Saugok,Mama!

Išsiilgom švento žodžio-"vaike, kelkis"-
Klumpam, žengiam,trokštam laimės mūsų žemei.
Te nors kartą baigias liūnai,baigias pelkės-
Laimink,Mama!

***

Tegul saulutės spindulėlių jums niekad nepristinga.
Te žemėj nepritrūks gėlių, kad būtumėt laimingos.

***

Pasakyk tu man, mamyte, kaip gi žydi puikios gėlės,
kaip saulutė teka rytą, koks gražumas tos saulutės.
Veltui keliasi blakstienos, veltui žiūriu, nėr šviesybės
ir jau visad eis taip dienos, man jau amžina tamsybė.
Dieve noriu saulytėlės, leisk į šviesų laimės namą,
duok nors pusė valandėlės pamatyti savo MAMĄ.

***

Tu vėl liūdna, brangioji Mama,
Širdy Tau vėlei neramu.
Galbūt ir vėl Tau širdį skauda
Dėl savo augančių vaikų.
Neverk, suprantame jau, Mama,
Ką reiškia žodis "nedaryk"
Ir kartais, kaip sunku bebūtų,
Tu skausmo ašarą nuryk.
Dėkojam Tau, brangioji Mama,
Už tai, kad Tu buvai griežta,
Kad viską mums seniai atleidai
Ir dar už tai, kad Tu – Mama.

***

Mamyte, Tu man pasaulyje brangiausia!
Mamyte, ką aš be tavęs daryčiau?
Mamyte, tu esi pati švelniausia!
Tavo akys švyti kaip saulės spindulėliai,
O Tavosios rankos geros, švelnios ir auksinės,
Tavo veidelis visada nekaltas ir kupinas gerumo…

***

Švieti mums kaip saulė ir mokai kitus
Pilkoj kasdienybėj atrasti džiaugsmus.
Už Tavo gerumą mes prašom lemties
Vaivorykščių tiltą į laimę nutiest.

***

Dar daug švelnaus anūkų linksmo juoko,
Daug, daug sveikatos, laimės, ištvermės
Tau linkim ir ateiname švelnumo pasimokyt
Ir žiedus dovanojam iš širdies.

***

Už meilę, šilumą, jaukumą,
Už giesmę vyturio, gėles, dangaus vaiskumą
Dėkoju Tau, mieloji mama, iš širdies,
Man Tavo meilės reikia nuo gimimo lig mirties.