Kategorija: <span>Mamos Diena</span>

Kategorija: Mamos Diena

***

Tu spindėk, mano Mama, lyg saulė
Virš pavasario sodų baltų.
Man nušvieski kelius per pasaulį
Atsiminimais vaikystės dienų.

Tu esi reikalinga, Mamyte,
Ne tik man, bet ir mano vaikams –
Lyg paukščiukai aplink jie sutūpę
Tavo meilės lyg duonos vis lauks.

Na, ir kas, kad visi mes suaugę,
Savarankiški metų kely…
Bet Tavų patarimų sulaukę,
Pasijuntam dvasia stipresni.

Motinėle, esi mums brangiausia –
Vien tik Tau puokštė rožių didžiausia.

***

Žydi rožės,
Žydi tulpės,
Noris būt šalia tavęs,
Sveikinsiu tave mamyte,
Su pavasario diena!

***

Nėra tokių žodžių, kuriuos galėtume atkartoti Tau, Mama.
Juos tegali tik mūsų širdys išplakti.Tik jos žino, kokia didelė yra Tavo meilė.

***

Šią džiugią dieną pas Tave skubu
Su žodžiais ilgesio ir meilės pagimdytais,
Man niekas kitas šiandien nesvarbu,
išskyrus laimę Tavo akyse, Mamyte.

***

Žydėk kaip visos gėlės žydi,
ir būk jauna jauna.
Atleisk, kad laimės Tau nepalinkėjom,
gėlė laiminga būna visada.
Tegul visuomet šypsosi Tau saulė,
Tegul visuomet neduoda Tau liūdėt.
Motinos dienos proga dovanojam laimės saują,
Ir viso to ko Mamai galima linkėt.

***

Geroji mama, mes užaugom
Kiekvienas jau savam kely.
Šarma paglostė tavo plaukus.
Bet dar ruduo toli.
Tik tu mokėjai mus užjaust,
dažnai pavargus nuo darbų.
Dar kartą leiski prisiglaust
prie tavo rankų nuostabių.
Ir šiandien tariam tau visi –
brangiausia žemėj tu Esi!

***

Dėkui tau už nemigo naktis,
už mokymą pažint gyvenimą,
už meilės kupinas akis,
už viską tau dėkoju mama.

***

Ačiū tau už meilę, už naktis bemieges,
Už švelnumą rankų, šilumą širdies.
Visada tu būsi kaip gražiausias žiedas
Gėrio ir kantrybės, džiaugsmo ir vilties.

***

Ten, kur upelio vingis,
žalia bekraštė toluma,
nuo vėjo liepų žiedai krito
ir tyliai vaikščiojo Mama.

Jinai man dovanojo viską,
bet per vėlai tai supratau –
jos šypseną ir rūpestį
lyg laimę išbarsčiau.

***

Esmę matyti išmokė –

Tavo akys,

Žmogų mylėti išmokė –

Tavo širdis,

Tiesą sakyti išmokė –

Tavo lūpos

Ir už viską dėkingi

Mes Tau!