Kategorija: <span>Moters diena</span>

Kategorija: Moters diena

***

Pražydo, pražydo, pražydo…
Pavasario baltos snieguolės…
Ištirpo ir sniegas, ir purvas,
Ir likom tik mes-moterys-gėlės…
Su pavasario gražia švente!
Te gatvės švyti nuo gėlių šiandien!
Būkit mylimos!

***

Tegul kaitri pavasario saulė nutirpdo sniegą ir ledus.
Tegul ji atneša laimę, džiaugsmą ir šviesą į mūsų širdis,
Tegul atneša daug meilės į mūsų namus.
Su gražiu pavasariu ir Moters diena!!!

***

Teaušta gražus, saulėtas rytas,
Tečiulba aistringai paukštelių balsai.
Težydi ir klesti Jūsų gyvenimas
Tebūna nuklotas gražiausiais žiedais!

***

Moters dalia tikrai sunki,
Bet nepalūžtame kely…
Mes mokam džiaugtis ir mylėti,
Svajoti, juoktis ir kentėti…
Linkiu stiprybės, ištvermės,
Sveikatos ir geros kloties…

***

Su pirmaisiais pavasario varpeliais,
Su pirmąja vyturėlių gėsme.
Laimės, džiaugsmo, sveikatos, energijos
Linkiu Kovo 8-osios proga.

***

Tavo vardas gražesnis už saulę
ir už tūkstančius aukso žvaigždžių,
Tavo vardas man vienas pasaulyje,
Kurį aš taip širdy branginu…
Moters dalia tikrai sunki,
bet nepalūžtame kely.
Mes mokam džiaugtis ir mylėti,
svajoti, juoktis ir kentėti.
Linkiu stiprybės, ištvermės,
sveikatos ir geros kloties.
Sveikinu su gražiausia švente –
Moters diena!

***

Tu tokia visur esanti,
Kad galėtum būti erdve.
Tu tokia gyva,
Kad galėtum judėjimu būti.
Tu tokia šviesi,
Kad galėtum būt saule.
Tu tokia dosni,
Kad galėtum būti žeme.
Tu tokia stipri,
Kad galėtum būti vyru.
Tu tokia silpna,
Kad galėtum kūdikiu būti.
O Tu esi viskas drauge:
Tu esi moteris.
(Just. Marcinkevičius)

***

Žmogaus gyvenimas-
Tai siekiai, išsipildymai, troškimai…
Bet du gyvenimus gyvena moteris,-
Jos rūpesčių, sunkumų nieks nežino.
Ji bėga, lekia- taip ir liks.
Per amžius buvo taip, kad be jos rankų
Nevalgė duonos nė viena šeima.
Tegul vien laimė jus aplanko,-
Būkit laiminga ir sveika!

***

Moteris gyvenimą ir džiaugsmą lemia,
Vyrą meilės potvynyje paskandinus.
Moterį todėl turi mylėt kaip žemę –
Žemėje gyvent ir žvelgti į žvaigždynus;

Nes dėl žvilgsnio, besiskverbiančio į tolį,
Dėl žvaigždžių, kurių kelius jisai ištyrė,
Dėl sapnų, kurie nuo jos dienų nutolę,
Moteris didžiuojasi ir myli vyrą.

Jos gyvenimas yra sunkus ir kietas,
Bet jinai išmoko jį lengvai panešti.
Vien tik vyras nesuranda žemėj vietos:
Ir, pagrimzdamas į nerimą bekraštį,
Neretai praeina saulę ir žvaigždes,
Tuštumon įsmeigdamas akis liūdnas.
(V. Mačernis)

***

Jums dėkojam už metų brandumą-
Laimę jautėm visi visada,
Nes nematomą savo gerumą
Atiduodavot meile dosnia.

Linkim Jums tik beribės sveikatos-
Metų niekad nereikia skaičiuot…
Tegu liejasi taurės šampano !
Ir lai muzika šiandien Jums gros !